Hoppa till innehåll

Referenser

stensätterskolan katrineholm

Plats: Katrineholm

Typ av arbete: Markarbete

Totalentreprenad på markarbete inklusive finplanering. En ny grundskola i Katrineholms kommun. Arbetet inkluderar allt från projektering till färdigställande av utemiljö med bland annat plattsättning och plantering. 

 

Vingåkers ån

Plats: Vingåker

Typ av arbete: Förstärkning av å

Förstärkningsåtgärder av ån i Vingåkers centralort. 

Finplanering av innergårdar

Plats: Katrineholm

Typ av arbete: Stenläggning

Upprustning av innergårdar inklusive stenläggning, grönyteområden och plantering.